WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat gelukkige werknemers beter presteren. Geluk op de werkplek levert aantoonbaar resultaat in autonomie, zelfregie en verandervermogen. Naast de ontwikkeling van goed aangestuurde teams geeft het medewerkers een gevoel van voldoening en respect.

Gelukkige en betrokken medewerkers zijn essentieel voor tevreden klanten en positieve resultaten. Door medewerkers op een positieve manier aan je organisatie te verbinden, behoud je de juiste mensen met de juiste instelling, kennis en vaardigheden

Daarnaast is het gewoon veel leuker om met positieve dingen bezig te zijn, medewerkers die gelukkig zijn in hun werk zijn minder vaak ziek, werken beter samen en zijn productiever en creatiever in hun werk dan hun minder gelukkig collega’s. Wat resulteert in een hogere arbeidsproductiviteit en klanttevredenheid en heeft betere (bedrijfs)resultaten als gevolg.

Jessica Pryce-Jones noemt in haar boek ‘Happiness at work’ een aantal wetenschappelijk bewezen voordelen van gelukkige werknemers. Zo is een gelukkige werknemer gemiddeld 47 procent productiever dan een ongelukkige werknemer. 

DE VOORDELEN VAN GELUK OP HET WERK

Verder laat haar onderzoek* zien dat gelukkige medewerkers afgezet tegen ongelukkige medewerkers.180% meer energie hebben

  • 155% gelukkiger zijn in hun werk
  • 108% meer betrokken zijn bij hun werk en
  • 50% meer gemotiveerd zijn

Verder blijkt het ziekteverzuim van gelukkige werknemers aanzienlijk lager te zijn. In het onderzoek van Pryce-Jones hebben gelukkige werknemers een gemiddelde van 1,5 ziektedag per jaar, terwijl dit voor de gemiddeld gelukkige werknemer 6 ziektedagen is. Uit onderzoek van adviesbureau 365/KeurCompany blijkt dat als werknemers gelukkig zijn er tot 62% minder bedrijfsongevallen plaatsvinden. Dit komt doordat gelukkige werknemers zich beter weten te concentreren en fysiek en mentaal sterker in hun schoenen te staan, waardoor ze onveilige situaties beter inschatten 

*EFM magazine; artikel Geluk als nieuw bedrijfsmodel; Gea Peper(oprichter/eigenaar HappinessBureau) 

HOE BRENG JE WERKGELUK IN JE BEDRIJFSMODEL / BUSINESSPROCESSEN?

Met vrij eenvoudige stappen en acties kan ook jij binnen jullie organisatie werkgeluk als strategisch punt inzetten en de bevlogenheid op werkvloer te vergroten.

  • De ‘human being’ in beeld brengen! Of te wel meet het welzijn van de medewerkers. Meten is weten.
  • Ontwikkel een prettige sfeer en creëer een cultuur waar ‘geluk’ voorop staat; medewerker voorop stellen boven cijfers en KPI’s. Echt investeren in je medewerkers helpt je in je organisatiesucces
  • De organisatiewaarden expliciet maken; de ‘why’. Naast de financiële doelstellingen maak je collectieve normen expliciet en deel je deze met je mensen. Medewerkers willen zich kunnen identificeren met een organisatie.
  • Inspirerend leiderschap; leidinggevende die een inspirerende visie hebben en een voorbeeldrol vervullen.
  • Human Beiing;sterk HR beleid die sturend is voor het organisatiesucces en afgeleide is van.
Ben je geïnteresseerd geraakt wat Werkgeluk voor jouw team of organisatie kan betekenen?
Neem dan contact op. In een vrijblijvend persoonlijk gesprek licht ik graag toe wat de mogelijkheden zijn.