Werkgeluk op de werkvloer

Door de economische tegenwind van de afgelopen jaren is het voor bedrijven een zware periode geweest. Teams, management en medewerkers zijn verkrampt door deadlines en hoge werkdruk, saneren, reduceren, minimaliseren en reorganiseren en focus op allerlei KPI’s. Zoveel dilemma’s en negativiteit, daar wordt toch niemand blij van en gaat niemand beter van presteren? Serieus probleem voor organisaties wat lijdt tot een neerwaartse spiraal.
De training “werkgeluk op de werkvloer’ is speciaal ontwikkeld voor organisaties die het roer om willen gooien en hun medewerkers meer plezier in het werk gunnen en begrijpen wat het rendement hiervan is. Deze training ondersteunt medewerkers bij het leren omgaan met continue verandering en een steeds toenemende werkdruk. Gelukkige werknemers leveren gelukkige klanten.

De Training

Deze groepstraining bestaat uit drie losse trainingsdagen met tussenpozen van 3-4 weken. In deze tussen liggende periode is er tijd om persoonlijke opdrachten en oefeningen te maken en daarmee het duurzame effect van de training te vergroten. De training is persoonlijk en veiligheid is een voorwaarde. De training draagt bij aan het versterken van eigen leiderschap en heeft tot doel mensen te helpen zichzelf beter te kunnen sturen richting gelukkig werken.

Voor wie bestemd?

De training is uitermate geschikt voor afdelingen en medewerkers die door reorganisaties, herstructureringen enz. de focus op het werkgeluk en plezier enigszins zijn kwijtgeraakt. Ook een hernieuwde focus op het zinvol bezig zijn in het werk komt in de training aan bod. Doordat de training uitgaat van ‘persoonlijk leiderschap’ wordt vooral ook gekeken wat iemand zelf kan doen om (nog) meer voldoening en plezier in het werk te krijgen. De training kan daarnaast ook een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.