+31 (0)6 512 81 564

ln.b2esnes%40aihtnyc

Van werkdruk naar werkgeluk

Burn out is beroepsziekte nummer 1, ruim 40% van de medewerkers ervaren stress van hun werk. De ervaring van stress verschillende oorzaken. Werkstress – met alle gevolgen die daaruit voortvloeien – ontstaat voor een belangrijk deel uit disbalans; vanuit je omgeving maar ook door persoonlijke disbalans. Het gevoel van stress is altijd een signaal. De signalen kunnen divers zijn; slecht slapen, concentratie problemen, prikkelbaar, emotioneel etc. De kunst is uit te zoeken waar jouw drukte en stress vandaan komtMedewerkers die veel werkdruk of stress ervaren krijgen het gevoel dat ze tekortschieten, waardoor de ervaren druk verder wordt vergroot. Ze verliezen de grip op hun werk en daarmee op zichzelf. 
Wat bepaald de hoge werkdruk binnen jouw organisatie. Wat ervaren de mensen in binnen de organisatie? In één dag gaan jij en je team aan de slag met verwondering, bezinning en bewustwording om de hoge werkdruk te kunnen verlagen en het werkgeluk te vergroten. Met werkgeluk zetten we in op de pijlers vanuit de positieve psychologie door te kijken naar; Zingeving, Talent en Omgeving. Ter voorbereiding op deze workshop vindt een nulmeting plaats. Iedereen vult voorafgaand aan de vragen van de nulmeting in. Op basis van de uitkomsten wordt een (team)rapportage gemaakt. Deze rapportage wordt doorgenomen en wordt gebruikt als input voor de invulling van de dag.

Na de workshop ...

  Weet je wat de gevolgen van stress zijn en herken je signalen van stress;
  Weet je welke elementen van invloed zijn om werkdruk om te buigen naar meer werkgeluk van medewerkers;
  Ken je de principes van Werkgeluk, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten;
  Weet je de waarde van werkgeluk in organisaties: facts & figures;
  Heb je inzicht in het werkgeluk binnen jouw team en hoe je hierop kunt coachen;
  Weet je hoe je de talenten van je medewerkers kunt verbinden en inzetten;
  Praktische tools in handen om anderen te coachen op het thema.

Voor wie

Leidinggevenden die zelf hoge stresslevels ervaren en/of dat bij medewerkers zien. HR managers die zich willen oriënteren op de combinatie werkdruk en werkgeluk en hoe deze elkaar beïnvloeden. Of bijvoorbeeld OR leden die dit onderwerp in de organisatie ter sprake willen brengen.

Tijdsduur

De workshop ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ duurt 1 dag (2x 4 uur).

Prijs

De investering voor deze workshop is 675 euro, dit is inclusief koffie/thee en lunch excl. btw. Afhankelijk van de locatie en de groepsgrootte kunnen per groep specifieke afspraken gemaakt worden.

Heb je interesse in deze training?